Tidsskriftet Materialisten er nedlagt. Nasjonalbiblioteket digitaliserer nå samtlige utgitte numre siden 1980, og artiklene vil etter hvert bli tilgjengelige for alle på Nasjonalbibliotekets nettsted.